کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )
امروز: سه شنبه 29 بهمن ماه 1398 ساعت: 
EN


در مرکز تخصصی خدمات ارگونومی ایران ، ارگونومیست ها صدها شغل را در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، سازمانی، درمانی، خدماتی و آموزشی ارزیابی می کنند.

ارزیابی ریسک ارگونومی یک فرآیند تحلیل کمی و کیفی محیط کار در جهت شناسایی " فاکتورهای ریسک ارگونومی " است . این فاکتورها شامل پوسچر نادرست ، بار سنگین ، فشار و ارتعاش بالا، نور نامناسب و ... است. 
ما در ارزیابی ریسک ارگونومی به دنبال شناسایی فاکتورهای خطر ارگونومی ، کنترل و کاهش و یا حذف آن ها هستیم.

ما به میان کارکنان شما خواهیم آمد ایستگاه کاری آنها را بررسی خواهیم کرد. عوامل زیان آور شغلی را در محل کارشان مطالعه خواهیم کرد و لیستی از دردهای اسکلتی عضلانی آنان تهیه خواهیم کرد و در نهایت موثرترین راهکارها را برای جلوگیری از صدمات مرتبط با کار را به شما ارائه خواهیم داد . نتیجه هر آنچه به دست آید رضایتمندی شغلی کارکنان شما و افزایش بهره وری سازمانتان خواهد بود.